neljapäev, 17. aprill 2014

Tantsides õpime tundma teisi ning avastame iseend!

Aasta 2014 on tituleeritud liikumisaastaks ning see kannab nimetust "Terve Eesti eest!" Roosna-Alliku Noortekeskuse noored soovisid sellest osa võtta omal moel ning ideest koorus välja projekt "Tantsides õpime tundma teisi ning avastame iseend", mida rahastavad Järva Maavalitsus läbi avatud noortekeskuste projektikonkursi ning Roosna-Alliku Vallavalitsus. Projekti toetas Maasturid OÜ.

Pildil panevad Xboxiga oma tantsuoskust proovile vasakult
 Gerli, Rebeka, Gertu ja Matten

Käesoleva projekti eesmärgiks on noorte vaba aja veetmise võimaluste täiendamine läbi aktiivse liikumise võimaldamise, noorte ettevõtlikuse ning omaalgatuse toetamine, meeskonnatöö arendamine ning uute tutvuste loomine. Projektitegevusse kaasatakse eelkõige noored vanuses 7.-18. eluaastat, lapsevanemad, huviringi BYOD noored ning erinevatesse noorteühendustesse ja - organisatsioonidesse kuuluvad noored.

Projektiga soovitakse tõsta lastevanemate teadlikust noortekeskuses pakutavate teenuste ja võimaluste kohta läbi esimesele sünnipäevale pühendatud Avatud Uste Päevaga, tekitamaks neis soovi ka ise rohkem noorte tegemistes kaasa lüüa. Projekti käigus loodetakse muuta noortekeskus koostööd soosivaks ning väärtustavaks kooskäimiskohaks, pakkudes noortele erinevaid väljundeid vastavalt nende endi huvidele. Samuti on vajalik soodustada eri valdadest pärit noorte omavahelist suhtlemist ning aktiivset eluhoiakut, et anda noortele rohkem suhtlemisjulgust, pakkuda läbi ühistegevuse eduelamusi ning võimalust arendada läbi tantsulise tegevuse muusikalist kuulamist, rütmitunnetust ning koordinatsiooni. Projektis soovitakse viia noorsootööd võimalikult paljude noorteni ning seetõttu soovitakse luua traditsioonilised noorteõhtud korra kvartalis valla suurimas külas, Viisus, kasutades noorte kaasamiseks ühistegevustesse mobiilse noorsootöö meetodit.

Projekti käigus soetati Roosna-Alliku Noortekeskusesse televiisor ning mängukonsool Xbox 360 koos mänguga "Just Dance 4", mida mängides on kõigil huvilistel võimalus proovile panna oma liikuvus, rütmitunnetus ning väljendusrikkus. 

Pildil soetatud televiisor ning kinect sensor

Projekti käigus toimuvad järgmised sündmused: 

Noorsootöö iga nooreni ehk mobiilne noorsootöö
Noortekeskustevaheline tantsuvõistlus „Tantsust sõpruseni!“ Viisus
Roosna-Alliku valla noorteühingute ja- organisatsioonide sõpruskohtumine/tantsuõhtu
Filmiõhtu „Kilud karbis“
Roosna-Alliku Noortekeskuse esimesele sünnipäevale pühendatud Avatud Uste Päev

Olete KÕIK oodatud osa saama projekti käigus läbiviidavatest sündmustest. Huvi korral pöörduge noortekeskusesse ning jälgige reklaami 
blogis ning Facebookis!

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar