neljapäev, 28. november 2013

Arvamuskohvikus "Noored on meie tulevik" osales 19 noort ja noortemeelset

Kolmapäeval, 27. novembril, kogunesid noored ja noortemeelsed Roosna-Alliku valla volikogu saalis, et üheskoos arvamust avaldada noori puudutavatel teemadel. Kokku osales arvamuskohvikus "Noored on meie tulevik" 19 inimest, kes arutlesid kolmes teemavaldkonnas, mis puudutasid otsustusprotsessides osalemist, koostööd ning huvitegevust. Arvamuskohvikule eelnes lühiülevaade 2013. aasta kevadel toimunud noorsootöö kvaliteedi hindamisest Roosna-Alliku vallas.

Ettekande Roosna-Alliku valla noorsootöö kvaliteedi hindamisest tegi Roosna-Alliku Noortekeskuse juhataja Kätlin Merisalu.

Kokku moodustati vabatahtlikkuse alusel kolm erinevat laudkonda. Igasse neist kuulus vähemalt kaks noort. Ühe teema arutlemiseks kulutati rühmades 20 minutit. Teemade vahepeal kosutati end kohvikule kohaselt magusa suutäie ning kohvi või teega. Laudkondades toimusid väga elavad ning sisutihedad arutelud. Järgnevalt toome Teieni lühikokkuvõtetena  erinevate laudkondade ühisarvamused kolmel järgneval teemal:
 
TEEMA 1: NOORTE KAASAMINE OTSUSTUSPROTSESSIDESSE

Kaasamine- miks?
1) Otsustajad vajavad teavet, mida noored soovivad teha, et välja pakkuda neile võimalused;
2) noore arvamus= tagasiside saamine;
3) pidurdada noorte väljarännet- anda neile võimalus olla kasulikud kogukonnale;
4) heade emotsioonide loomine+ edu saavutamine;
5) osalemine ja osalus on võimalus noortele saada uusi kogemusi ja teadmisi, arendav;
6) noored soovivad infot võimaluste kohta, kus ja milles oma sõna sekka öelda. Teemat on vaja, mida üheskoos arutama hakata!

Mis teemadel noori kaasata?
1) Arvamused on sisendiks noorsootöö valdkonna kohaliku omavalitsuse regulatsioonidesse, haldusaktidesse;
2) kooli kodukorra analüüsimine ja täiendamine;
3) kooli ja noortekeskuse omaalgatuslikud ettevõtmised ja soovid;
4) projektitöödes osalemine- ideede genereerimine;
5) ettepanekud uute huviringide käivitamiseks;
6)  noorte nägemuse ja arvamuse küsimine on vajalik, et kaasata neid kogukonna poolt korraldatavatesse sündmustesse, nagu näiteks talgud, heakorratööd;
7) arvestamine noorte ideede ja soovidega noorte sündmuste kalendri ja noorsootöö tegevuskava koostamisel.

Kuidas?- ALT ÜLES!
1) täiskasvanutel on kombeks noortele lahendused ette laduda, aga tegelikult tuleb noortele anda võimalus ise lahendusi otsida;
2) noortele on vaja anda võimalus oma arvamuse kujundamiseks ning selle kindlameelseks väljaütlemiseks, see kasvatab omakorda enesekindlust ning esinemisoskust;
3) info jagamiseks ja noorte arvamuse küsimiseks on vajalik korraldada ümarlaudu, koosolekuid, küsitlusi- need on omakorda sisendiks strateegiatesse ning tegevuskavadesse;
4) õpilasesinduse poole pöördumine;
5) kaasata noori kogukonnapõhistel koolitustel osalemiseks koos täiskasvanutega- nt. projektikirjutamise koolitus;
6) läbi kohaliku ajalehe, noortekeskuse blogi ja kooli ajalehe jagada noortele infot ja teha üleskutseid osalemiseks erinevatel sündmustel;
7) julgustus ja tagasiside on väga olulised noorte kodanikuks kujunemise teel!

Kohvi- ja teetassi kõrvale arutleti noortele olulistel teemadel.

TEEMA 2: NOORTE ARENGUT TOETAV KOOSTÖÖVÕRGUSTIK

Kes kuuluvad võrgustikku? 
1) Peamised koostöövõrgustiku lülid, kelle poole noorel on võimalik pöörduda: kool (õpetajad), pere, sõbrad, noortekeskus, rahvamajad, klubid, noorteühendused ja - organisatsioonid, huviringid, KENK, lastekaitse, naabervallad, raamatukogud, MTÜ-d;
2) tugistruktuurid: politsei, päästeteenistus, haigla/kiirabi, psühholoog, kriisiabikeskus, pere;

Mis saab, kui noorel on mure ja ta vajab toetust?
1)mure või probleemi puhul soovitakse jääda anonüümseks, mis sunnib noori pöörduma Internetiavarustesse lahendusi otsima: foorumid, kodulehed- sellega kaasneb oht saada valeinfot, vajalik on individuaalne lähenemine;
2) peab olema selge, kuskohas murele abi saada: teavitustööd, tutvustamine organisatsioonide poolt;
3) noortel on oma usaldusisikud, kelleks on keegi lähedane- sõber, perekond, klassijuhataja. Samas on raske kedagi 100% usaldada;
4) arutelus välja tulnud noorte peamised murekohad nende enda arvates: vaba aeg, kooliprobleemid, suhted sõprade ja vanematega, tervis, külmkapi sisu, alkohol, suitsetamine, e-sigaret, varastamine, füüsiline kui ka vaimne vägivald, turvalisus, kasvatusest tulenevad käitumisprobleemid, õppimine, poolikud pered;
5) märkamine ja reageerimine;
6) oluline on noore ärakuulamine, suure mure puhul pöörduda vastava spetsilisti poole;
7) perest saab kõik alguse (jagatakse nii muresid kui ka rõõme).
NB! Koolis vajalik psühholoogi võimalus!

Koostöö:
1) noortes on vajalik koostöö tegemiseks esialgu huvi tekitamine teema või idee vastu;
2) korraldada noortele küsitlusi, teemakohvikuid/õhtuid erinevate alade spetsialistidega;
3) mida vähem mõtestatud tegevust, seda rohkem aega rumalusteks. Pigem suunata noori koos- ja meeskonnatööle;
4) Facebook kui töövahend! 

 Ringutamine ja erinevate ajupoolkerade aktiveerimise harjutus enne uut arutlusteemat.

TEEMA 3: SPORT, HUVIHARIDUS JA - TEGEVUS, KAS IGALE NOORELE KÄTTESAADAV?

Võimalused?
1) Sportimisvõimalused igas vanuses noortele: võrkpall, korvpall, süstatreeningud, matkad, rulluisutamine, saalihoki, jalgpall. Saalihoki ja jalgpall katsetatud variandid, ei toiminud;
2) Muusikalised tegevused: laulmine, kitarr, klaver, kandlemäng;
3) Muud soovid: tantsimine, näitering, kunst, käsitöö, fotograafia;
4) Hetkel toimivad huviringid: spordiring, laulmine, tantsimine, kitarr, klaver ja palju muud. Huviringid nii kooli kui ka noortekeskuse juures;
5) Kompromiss rahvamaja saali kasutamisega: mängid suures saalis pinksi, koroonat, võrkpalli, korvpalli= heakorratalgud seinade korrastamisel igal kevadel.

Kaasamine!
1) Kaasata vanemaid noori: ühisüritused, kohtumisõhtud huvitavate inimestega kogemuste jagamise eesmärgil; pimekohtingud;
2) vaja kaasata rohkem noori sündmuste korraldamisesse;
3) tagasiside andmine noorte tehtud tööle.

Motiveerimine!
1) eestvedaja;
2) teemaõhtud näksidega;
3) ühissündmused teiste valdade noortega;
4) diskod;
5) preemiareisid.

 
Laudkondade mõtted said kirja suurtele paberitele.

Suur aitäh kõigile osalejatele sisutiheda töö ja arvamuste eest. Teie arvamus, noored ja noortemeelsed, loeb ja on meile oluline! Aitäh laudkondade juhid Tiina Guutmann, Maret Põder ja Kätlin Merisalu. Samuti suur tänu Roosna-Alliku Vallavalitsusele valla volikogu saali kasutamise võimaluse eest.

Rohkem pilte arvamuskohviku tegemistest leiab siit:
pühapäev, 24. november 2013

Tüdrukute pidžaamapidu Viisu rahvamajas oli täidetud mitmekesiste tegevustega

Kolmapäeva, 20. novembri, õhtupoolikul võtsid Roosna-Alliku ja Viisu tütarlapsed ette teekonna Viisu Rahvamajja, et üheskoos maha pidada üks vahva ööbimisega pidžaamapidu. Kokku osales õhtul 15 erinevas vanuses tütarlast ja neiut ning 2 veidi vanemat juhendajat. Osalejad olid ennast riietanud mugavalt: pidžaamadesse! Ettevõtmine on muutumas vahvaks traditsiooniks. Sel aastal toimus pidžaamapidu juba teist aastat.

 Tüdrukud ühiselt kaetud laua taga juttu rääkimas ja söömas.

Õhtu jooksul oli tüdrukutel võimalus tegeleda õppimisega järgmiseks koolipäevaks, mis juhendajate poolt üle kontrolliti. Samuti vaadati üheskoos mitmeid filme ja multifilme, küpsetati šokolaadikooki koos õuntega, lauldi karaoket ning tutvuti maniküüri ja küünehoolduse põhitõdedega Kätlini juhendamisel. Kõigil soovijatel oli võimalus ka oma küüned värvikihiga katta. Mitmed tüdrukud said oma küüntele ka uhked kivikesed koos maalinguga. Samuti pandi õhtu jooksul oma teadmised proovile kuldvillakus, kus saavutas parima tulemuse Mari-Liis T. Hommikul pakkisime oma asjad, sõime Kairi valmistatud mitmeviljaputru koos Kätlini tehtud õunamoosiga ja olimegi valmis vastu minema uuele koolipäevale.Küünehoolduse õpituba Kätlini juhendamisel.

Kaidi laulmas Titanicu tunnusmeloodiat. Imeilus! 

Tüdrukud jäid õhtuga väga rahule ning ootavad juba järgmist aastat, mil taas kokku saada ning ühiselt mõnusalt aega veeta. Pakuti välja ka juba järgmise aasta teema, milleks osutus tervislik toitumine. Selle raames sooviti korraldada erinevate smuutide ja puuviljakokteilide valmistamise õpituba.

Suur aitäh Viisu Rahvamaja juhatajale Kairi Kapitonovile, kes meiega koos aega veetis ning meid lahkelt Viisus võõrustas. Samuti suur aitäh kõigile osalejatele vahva õhtu eest. Taaskohtumiseni juba järgmisel aastal!


Pilte pidžaamapeost leiab SIIT:neljapäev, 21. november 2013

Üleriigiline noorsootöö nädal kui võimalus noortele tutvumaks tööeluga


2013. aasta 9.-15. detsembril toimub kolmas üle-eestiline noorsootöö nädal. Tänavuse aasta teema on „Noorsootöö aitab noored tööle“.

Noorsootöö nädala üldeesmärk on anda noorsootöö tegijatele üleriigiline võimalus nende poolt tehtavat hea tööd esile tõsta kohalikul ja riiklikul tasandil  nii otsustajate kui ka laiema avalikkuse silmis. Noorsootöö nädala teemaga „Noorsootöö aitab noored tööle“ soovitakse tähelepanu pöörata noorsootöö kaudu loodavatele võimalustele töökogemuse omandamiseks, üleminekute toetamiseks, tööelu paremaks tundmiseks ning selliste oskuste ja teadmiste omandamiseks, mis aitavad noorel tööturul kindlamas seisus olla (allikas: Eesti Noorsootöö Keskus).

Seoses noorsootöö nädalaga on võimalus meie valla noortel osaleda tööalasel koolitusel „Mina ja minu võimalused töömaastikul“, kus tulevad arutlusele erinevad ametid ja nende vastavus noorte isikuomadustele, töölepingud ning tööintervjuud. Koolitus on mõeldud eelkõige 14.-26. aastastele noortele ning vajalik on eelnev registreerimine noortekeskuses. Koolitajaks on Kesk-Eesti Noorsootöö Keskuse karjäärispetsialist Heidi Antons.


Tule ise ja võta Sõber ka kaasa!

kolmapäev, 6. november 2013

Roosna-Alliku Noortekeskus kutsub Sind arvamuskohvikusse "Noored on meie tulevik"!

Kolmapäeval, 27. novembril algusega 14:00, kutsub Roosna-Alliku Noortekeskus Sind, noor ja nooremeelne, arvamuskohvikusse, mis kannab pealkirja "Noored on meie tulevik"! Kokku saadakse Roosna-Alliku valla volikogu saalis, vallamaja teisel korrusel. Tutvume Roosna-Alliku valla noorsootöö kvaliteedi hindamise tulemustega ning arutleme noori puudutavatel teemadel.


Miks arvamuskohvik?

Sellepärast, et ühiselt arutada noori puudutavatel teemadel vabas ja sundimatus õhkkonnas, tee - ja kohvitassi taga. Arutlusele tulevaid teemasid on kolm:

1) Noorte kaasamine otsustusprotsessidesse;

2) Noorte arengut toetav koostöövõrgustik;

3) Sport, huviharidus ja– tegevus: kas igale noorele kättesaadav?


Meile olulised teemad koorusid välja kevadel toimunud noorsootöö
kvaliteedi hindamise käigus. 

NB! Arvamuskohvikusse on vajalik eelnev registreerimine laudkondade moodustamiseks! Anna enda tulemisest teada hiljemalt 22. novembriks! Seda saab teha Kätlinile meiliaadressil: katlin.merisalu@rallikuvv.ee või telefonil: 56600134!Noor ja nooremeelne, tule ja räägi kaasa, sest see on SINU võimalus!