teisipäev, 25. november 2014

Roosna-Alliku Noortekeskus tähistab noorsootöö nädalat

Detsembri esimesel nädalal, 1.-7. detsembril, tähistatakse taaskord üle-eestilist noorsootöö nädalat. Selleaastane teema on "Noorsootöö kaasab mind". Noorsootöö nädala tähistamine on hea võimalus esile tõsta noorsootöö panust noore isiksuse arendamisel ja pöörata avalikkuse tähelepanu noorte inimeste positiivsele rollile oma kogukonnas.


NOORSOOTÖÖ NÄDAL ROOSNA-ALLIKU NOORTEKAS

1. DETSEMBER (13:00-17:00)- Paneme noortekas proovile loovuse ning nutikuse Roosna-Alliku Vallaraamatukogu joonistuskonkursile "Minu päkapikk" tööde esitamiseks. Oodatud igas vanuses huvilised


2. DETSEMBER (16:00-19:00)- Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (Eesti ANK) korraldab noorsootöö nädala raames fotokampaaniat, kus noored väljendavad, mida erilist nad enda jaoks noortekeskustes on kogenud ja õppinud. Korraldame selle raames fotosessiooni "Roosna-Alliku Noortekeskuses õppisin ..."

3. DETSEMBER (16:00-17:00)- Huviringis BYOD valmivad vahvad mängud Heli Järve juhendamisel.
3. DETSEMBER (17:30-19:00)- Koolitus noortele teemal "Mina maailmas". Koolitusele on oodatud noored vanuses 12+. Vajalik eelnev registreerimine noortekas. Tegemist on noortele suunatud praktilise koolitusega, kus käsitletakse noorte mina-pilti koos nende tugevuste ja nõrkustega, noori mõjutavaid keskkondi ning suhtlemist erinevates olukordades, erinevate inimestega. Sisse tuuakse ka vabatahtlikuks olemise teema. Koolitaja: Inga Orumaa.Toimumiskoht: Roosna-Alliku Noortekeskus (lisatud ka Eesti Noorsootöö Keskuse kalendrisse).

5. DETSEMBER- Ly-Marleen, Ingrid ja Kätlin osalevad Noorteparlamendi I istungil Tallinnas.

7. DETSEMBER (19:30- 22:00) - "Su nägu kõlab tuttavalt" finaali vaatamine noortekas. Oodatud kõik huvilised. Kaasa võtta hea tuju ning midagi maitsvat kõhutäiteks. Soe tee noorteka poolt.

Noorsootöö nädala teemaga „Noorsootöö kaasab mind“ soovime tähelepanu pöörata noorte
suuremale kaasamisele noorsootöösse, sh noorsootööle kui noorte ebavõrdsuse vähendajale. Igale noorele peaks leiduma oma noorsootöö – hobi, huviala, tegevus, mis talle huvi pakub, teda inspireerib ja arendab, mis aitab temal ennast väljendada, võimaldab ühtekuuluvustunnet oma huvi- või tegevuskaaslastega, võimaldab kujundada oma kodukohta ja tunnetada end kogukonna liikmena, aitab toime tulla oma tänaste väljakutsete ja probleemidega ning keskkond, kus jagada oma rõõme ja võite. Noorsootöös ei ole tähtis, kes sa oled, oled sa linnast või maalt, majanduslikult kindlustatud või mitte, julge või häbelik, kogenud või alustaja… Noorsootöö tervitab kõiki noori ning püüab leida võimalusi, kuidas iga noore jaoks oleks noorsootöö kättesaadav ja jõukohane. 

Paljud noore teadmised ja oskused pärinevad formaalharidusest, kuid oluline on tähelepanu pöörata ka noorsootöös omandatule. Noored osalevad noorsootöös mitmel erineval moel, näiteks käivad laagrites, noortevahetustes ja töömalevates, osalevad huvitegevuses ja projektides, noortevolikogude ning-organisatsioonide töös või on aktiivsed noortekeskustes. Kõik need tegevused aitavad kaasa noore omaduste arengule, mis aitavad noorel toime tulla oma tänaste ja tulevaste väljakutsetega ja millest ka töökohal kasu oleks.

(Allikas: Eesti Noorsootöö Keskus)

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar